JátékszabályzatA „MAGYAR TERMÉK” „Három a Magyar!”
Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1.   A nyereményjáték szervezője

A „Három a Magyar!” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői

a Bábolna Bio Kft. (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 6., cégjegyzékszáma: 01-09-167448, adószáma: 10767692-2-42, képviseletében eljár Dr. Bajomi Dániel) és

a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. (székhelye: 5540 Szarvas, Ipartelep 531/1., cégjegyzékszáma: 04-10-000696, adószáma: 102596669-2-04, képviseletében eljár Erdélyi István elnök-vezérigazgató) és

a Globus Konzervipari Zrt. (székhelye: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92., cégjegyzékszáma: 09-10-000501, adószáma: 10874406-2-09, képviseletében eljár Szabó Nándor) és

a Szegedi Paprika Fűszer és Konzervgyártó Zrt. (székhelye: 6725 Szeged, Szövetkezeti út 2., cégjegyzékszáma: 06-10-000253, adószáma: 11597715-2-06, képviseletében eljár Komlósiné Lepenye Ilona termelési igazgató és Komárominé Lajos Katalin kereskedelmi igazgató) és                                             

a Detki Keksz Édesipari Kft. (székhelye: 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos út 178., cégjegyzékszáma: 10-09-020783, adószáma: 11160500-2-10, képviseletében eljár Pavlova Olga ügyvezető igazgató) és

a Cerbona Élelmiszergyártó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-899963, adószáma: 14349229-2-41, képviseletében eljár Mészáros Tamás) és

Univer Product Zrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., cégjegyzékszáma: 03-10-100244, adószáma: 11576228-2-03, képviseletében eljár Molitórisz Károly) és

a Mary-Ker Pasta Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 9., cégjegyzékszáma: 13-09-131053, adószáma: 14882759-2-13, képviseletében eljár Sajcz László cégvezető) és

a Ági Nektár Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Krisztina körút 51. 5.em 2., cégjegyzékszáma: 01-09-876059, adószáma: 13841481-2-42, képviseletében eljár Bognár Bús Tünde) és

a U és U Édesipari Termékgyártó Kft. (székhelye: 2651 Rétság, Pusztaszántói út 10., cégjegyzékszáma: 12-09-009627, adószáma: 25721971-2-12, képviseletében eljár Urbánné Szegedi Andrea) és

a Sole-Mizo Zrt. (székhelye: 6728 Szeged Budapesti út 6., cégjegyzékszáma: 06-10-000119, adószáma: 11090799-2-06, képviseletében eljár Gerbrant Redmer de Boer) és

a eisberg Hungary Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Kisfaludy u. 63., cégjegyzékszáma: 13-09-131481, adószáma: 10739903-2-13, képviseletében eljár Gazsi Zoltán) és

a KOMETA 99 Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69., cégjegyzékszáma: 14-10-300239, adószáma: 13749619-2-14, képviseletében eljár Giacomo Pedranzini) és

a CERES Sütőipari Zártkörűen Működő Társaság (székhelye: 9027 Győr, Reptéri út 1., cégjegyzékszáma: 08-10-001793, adószáma: 13597821-2-08, képviseletében eljár Ambrus Piroska) és

a Bogád-Hús Kft. (székhelye: 7742, Bogád hrsz. 078/3., cégjegyzékszáma: 02-09-066229/14, adószáma: 11777876-2-02, képviseletében eljár Jordán Ákos) és

a Gyulahús Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9., cégjegyzékszáma: 04-09-012216, adószáma: 24229342-2-04, képviseletében eljár: Daka Zsolt ügyvezető) és

a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., cégjegyzékszáma: 13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44, képviseletében eljár Galántai György) és

a Sofidel Hungary Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 159., cégjegyzékszáma: 11-09-024281, adószáma: 25487293-2-11, képviseletében eljár: Carlo Ferrero ügyvezető), valamint a

(a továbbiakban együtt: "Szervezők").

A Játékkal kapcsolatos adatkezelést a Reinas Consulting Kft. a továbbiakban: („Adatkezelő”) végzi.

A Játékhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Reinas Consulting Kft. (székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 49., cégjegyzékszáma: 01-09-920900, adószáma: 14808973-2-41, telefonszáma: +36-20-314-35-51, email címe: info@reinas.hu, weboldala: www.reinas.hu - a továbbiakban: "Lebonyolító") végzi, mint a Játékban a Szervezők közreműködője.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139114/2018.

A „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85038/2015, adatkezelési tájékoztatóját a Játékszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

 

2.  A Játékban résztvevő személyek

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Nyereményjáték Időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.haromamagyartermek.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”), a jelen részvételi feltételek 5.1. pontjában foglaltak szerint.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, Adatkezelő, a partner üzletláncok, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő egyéb gazdálkodó bármely szervezetek, ügynökségek, ezek közvetlen és közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Játék nyertese cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményre (az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A cselekvőképtelenséget, ill. a cselekvőképesség korlátozottságát jogerős közokirati bizonyítékkal igazolni kell.

 

3.  A Játékban résztvevő termékek

A promócióban a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.; Bábolna Bio Kft.; Globus Konzervipari Zrt.;Szegedi Paprika Fűszer és Konzervgyártó Zrt.; Detki Keksz Édesipari Kft.;Cerbona Élelmiszergyártó Kft.;Univer Product Zrt.; Mary-Ker Pasta Kft.; Ági Nektár Kft.; U és U Édesipari Termékgyártó Kft.; Sole-Mizo Zrt.; eisberg Hungary Kft.; KOMETA 99 Zrt.; CERES Sütőipari Zártkörűen Működő Társaság, Bogád-Hús Kft.; Gyulahús Kft.; Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a Sofidel Hungary Kft. 1. sz. mellékletben felsorolt, Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott termékei vesznek részt (a továbbiakban: „Termék”).

 

4.  A Játék időtartama

A Játék 2018. március 08. 00 óra 00 perctől 2018. április 05. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”). A Játékban kizárólag a 2018. március 08-tól 2018. április 5-ig tartó időszakban történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni. Regisztráció időtartama: 2018. március 08 – április 19.


5.   A Játék menete

5.1. A Játékban való részvétel feltétele legalább 1 db, az 1. sz. mellékletben meghatározott Magyar Termék, Hazai Termék, vagy Hazai Feldolgozású Termék jelzéssel ellátott védjegyes termék vásárlása valamely magyarországi SPAR és INTERSPAR üzletben, majd azt követően a Játékba való regisztráció az alábbiakban ismertetettek szerint (amelynek keretében a Játékos megadja a vásárlást igazoló blokk, vagy számla adatait), és a vásárlását igazoló blokk vagy számla megőrzése legalább 2018. május 15-ig.

A Honlapon történő regisztráció során meg kell adni a személyes adatokat (teljes név, e-mail cím, telefonszám), majd kipipálni az adott mezőt, mellyel Játékos kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, önkéntesen elfogadja jelen részvételi feltételekben rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez, valamint opcionálisan hozzájárulhat ahhoz, hogy adatait marketing célú megkeresés céljából a megjelölt cégek használják és kezeljék.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékosoknak saját maguk által regisztrált és használt e-mail címmel szükséges részt venni a Játékban. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók illetve telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, az Adatkezelő, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárják, amennyiben a Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos viseli kizárólagosan.

A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével, az erre vonatkozó résznél fel kell tölteni a Termék vásárlását igazoló blokk vagy számla adatait, azaz: a bolt nevét, blokk AP kódját vagy a számlaszám első 9 számjegyét, a vásárlás dátumát és pontos idejét, valamint ki kell választania a regisztráció során legördülő listából a vásárolt termék pontos megnevezését (a továbbiakban: "Pályázat"). Egy Játékos a Honlapon keresztül korlátlan számú Pályázatot tölthet fel. Egy Pályázat ugyanakkor csak egy blokk vagy számla adatait tartalmazhatja; illetve egy vásárlást igazoló blokk vagy számla a Játékban csak egyszer vehet részt. Ezek után indulhat az értékes heti nyereményekért, illetve a fődíjért. Ha a játékos a regisztrációt követően válaszol a honlapon található kérdőívre, megnyerheti a napi nyeremények egyikét. Ha három blokk adatait tölti fel, akkor a promóció végén részt vehet a Ráadás nyeremény sorsolásán. A Játékban a 2018. március 08. és április 05. között történt vásárlásokhoz tartozó blokkokkal/számlákkal lehet részt venni.

 

5.2. Nyeremények sorsolása

 

5.2.1. A Lebonyolító a Játék végén 1 db főnyereményt sorsol ki.

A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás), közjegyző jelenlétében sorsolja ki a főnyereményt 2018. április 23-án, délelőtt 10:00 órakor a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

A főnyeremény részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

 

5.2.2. A Lebonyolító a Játék során heti rendszerességgel heti 6 db (összesen a Játék tartama alatt 24 db) heti nyereményt sorsol ki.

Heti nyeremények

Első heti nyeremény sorsolás: 2018. március 19. 10.00. (1. heti nyereménysorsoláson való részvételhez a kapott sorsjegyet 2018.03.08. 00:00 órától – 2018.03.14. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Második heti nyeremény sorsolás: 2018. március 22. 10.00. (2. heti nyereménysorsoláson való részvételhez a kapott sorsjegyet 2018.03.15. 00:00 órától – 2018.03.21. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Harmadik heti nyeremény sorsolás: 2018. március 29. 10.00. (3. heti nyereménysorsoláson való részvételhez a kapott sorsjegyet 2018.03.22. 00:00 órától – 2018.03.28. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Negyedik heti nyeremény sorsolás: 2018. április 06. 10.00. (4. heti nyereménysorsoláson való részvételhez a kapott sorsjegyet 2018.03.29. 00:00 órától – 2018.04.05. 23:59 óráig szükséges regisztrálni.)

Az adott héten feltöltött érvényes Pályázatok között 6 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. A heti nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik az adott héten, a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt. 5./C.)

A sorsolás nem nyilvános.

A heti nyeremények részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Egy Játékos a heti nyereményből csak egyet nyerhet a Játék során.

 

5.2.3. A Szervezők a Játék során napi nyerteseket hirdetnek, minden hétköznap 1 db (összesen 21 db) napi nyeremény kerül kisorsolásra.

Napi nyeremények sorsolása (kérdőívre válaszolók között):

1. napi: 2018. március 9., péntek 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.08.)
2. napi: 2018. március 12., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.09-11., péntek, hétvége)
3. napi: 2018. március 13., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.12.)
4. napi: 2018. március 14., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.13.)
5. napi: 2018. március 15., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.14.)
6. napi: 2018. március 16., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.15.)
7. napi: 2018. március 19., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.16-18., péntek, hétvége)
8. napi: 2018. március 20., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.19.)
9. napi: 2018. március 21., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.20.)
10. napi: 2018. március 22., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.21.)
11. napi: 2018. március 23., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.22.)
12. napi: 2018. március 26., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.23-25., péntek, hétvége)
13. napi: 2018. március 27., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.26.)
14. napi: 2018. március 28., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.27.)
15. napi: 2018. március 29., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.28.)
16. napi: 2018. március 30., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.29.)
17. napi: 2018. április 2., hétfő, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 03.30-04.01., péntek, hétvége)
18. napi: 2018. április 3., kedd, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 04.02.)
19. napi: 2018. április 4., szerda, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 04.03.)
20. napi: 2018. április 5., csütörtök, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 04.04.)
21. napi: 2018. április 6., péntek, 10.00. (regisztráció/kérdőív: 04.05.)

A napi nyeremény sorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) történik, a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt. 5./C.). A sorsolás nem nyilvános.

A napi nyereményeket azon Játékosok között sorsolja ki a Lebonyolító, akik az adott regisztrációs időszakon belül helyesen válaszolnak a Honlapon található kérdőívre. A napi nyeremények részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, az így ki nem adott nyereményre automatikusan a soron következő tartaléknyertes jogosult. A Játékos a napi nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék során.

 

5.2.4. A Szervezők a Játék során „+1 ráadás” nyereménnyel ajándékozzák meg azt a Játékost, aki kisorsolásra kerül azon játékosok közül, akik három blokk adatait töltik fel a nyereményjáték regisztrációs időszaka során (a három különböző blokk adatait nem kötelező egyidőben feltölteni).

A Lebonyolító a Játék végén 1 db  ráadás nyereményt sorsol ki.

A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi sorsolás) sorsolja ki a  ráadás nyereményt 2018. április 23-án, délelőtt 11:00 órakor a Lebonyolító telephelyén (1075 Budapest, Károly krt 5./C). A sorsolás nem nyilvános.

A  Ráadás nyeremény részleteit a Játékszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

A főnyeremény, a ráadás nyeremény, valamint a heti és napi nyeremények esetén amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a Játékszabályban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) minősül nyertes Játékosnak.  Tartaléknyertesnek a Lebonyolító által tartott sorsoláskor számítógépes program segítségével sorsolt 5 további Játékos minősül, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, és akik a kisorsolás sorrendjében követik egymást. Az elektronikus úton történő sorsolás során egy utasítással a weboldal adatbázisában tárolt adatokból Lebonyolító véletlenszerűen, gépi sorsolással kiválasztja a feltételeknek megfelelő Nyerteseket és a Tartaléknyerteseket. A Szervezők és a Lebonyolító a nyeremények átadásáig kizárhatják a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervezők és a Lebonyolító szintén kizárhatják a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 5.4. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A kizárás a Szervezők egyoldalú indokolás nélküli írásba foglalt értesítése alapján az értesítés Szervezők általi megküldése tényével hatályosul és a kizárást a Játékos köteles tudomásul venni.

 

5.3. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.


5.4. Nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:

A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel, illetve a Lebonyolítóval a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

Amennyiben a játékos a blokkjával/számlájával nyert, úgy a microsite-on regisztrált adatok felhasználásával a nyereményét előre egyeztetett időpontban a megadott címre szállítjuk. A csomagok szállítását a GLS futárszolgálat (GLS Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa út 2.) végzi. A megadott személyes adatokat nyeremény kézbesítése céljából és kizárólag ennek megtörténtéig kezelik, azt egyéb célra nem használják.

A nyereményjáték során történő főnyeremény, a ráadás nyeremény, valamint a heti és napi nyeremény megnyerése esetén a Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mail útján, amelyről a nyertes Pályázat érkezett, a sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül. A nyertes Játékos az első értesítést követő tíz (10) naptári napon belül köteles az adatait megerősíteni a nyereményértesítőben megküldött módon és megadni szállítási címét.

A Lebonyolító a nyertes Játékostól postai úton bekéri a feltöltött Pályázat adatait tartalmazó eredeti blokkot vagy számlát a nyereményre való tényleges jogosultság igazolása céljából, ezért a blokkokat és a számlákat a Játékosoknak meg kell őrizniük legalább 2018. május 15-ig. Az eredeti blokk vagy számla beküldésére a nyertes Játékosnak legfeljebb 10 naptári nap áll rendelkezésére a nyeremény értesítéstől számítva az alábbi címre: Reinas Consulting Kft. 1242 Budapest, Pf.: 424. Jelige: „Három a magyar!” (a postaköltség a Játékost terheli).

A kézbesítésért felelősséget a Szervezők és a Lebonyolító nem vállalnak. Ajánljuk, hogy a nyertes Játékos ajánlott küldeményként továbbítsa a Lebonyolító részére az eredeti blokkot, vagy számlát.

Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból, továbbá a Tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek és a neki küldött első értesítést követően tíz (10) naptári napos határidőn belül visszajelzett.

A vásárlást igazoló eredeti blokk/számla kézhezvételét és ellenőrzését követően a nyertes Játékos részére a nyereményt a Lebonyolító juttatja el saját költségén futárszolgálattal. A futárszolgálat munkanapokon 8 és 17 óra között szállítja ki a nyereményeket, ezért a játékosok olyan címet adjanak meg, ahol ebben az intervallumban át tudják venni a nyereményüket. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatóak, kereskedelmi forgalomba nem hozhatóak és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

A Főnyeremény átadására a nyertessel egyeztetett helyen és időben kerül sor. Amennyiben a nyertes Játékost vagy bármelyik Tartaléknyertest a regisztráció során megadott elérhetőségei egyikén sem lehet igazoltan elérni a sorsolást követő 10 munkanapon belül, vagy a főnyeremény átvételét írásban visszautasítja, úgy Pályázata érvénytelennek minősül és helyébe – a kisorsolás sorrendje szerinti – Tartaléknyertes lép.

Szervezők és a Lebonyolító rögzítik, hogy 2018. május 15. napját követően a Játékkal, illetve a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt nem áll módjukban elfogadni.

 

6. A Nyeremények

6.1. Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely egy 150 000 Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékű Hunguest Hotels ajándékkártya.6.2. Heti nyeremények:

Hetente 5 db Tefal illetve Rowenta termékek és 1 db 5000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (a Játék folyamán összesen 24 db nyeremény) kerül kisorsolásra.

Heti nyeremények:


6.3. Napi nyeremények:

Naponta 1 db (a Játék ideje alatt összesen 21 db) Magyar Termék ajándékcsomag kerül kiosztásra.

A napi 1 db Magyar Termék ajándékcsomag tartalma összesen 16 db termék:

1 db Ági Nektár lime-menta gyümölcsszörp 0,7l
1 db Biostop élelmiszermoly csapda 2 db-os
1 db Cerbona müzli 200g
1 db Naturaqua szénsavmentes ásványvíz 1,5l
1 db Tere-fere omlós kókuszos keksz 180g
1 db Salátamix CD
1 db Globus szuperédes kukorica konzerv 340g/285g
1 db Kométa póló
1 db Mándy-féle boglyas metélt, boglyas cérna, gyufa tészta
1 db Sole Mizo UHT tej 2,8%
1 db Snack libamájas fehérborral 70g
1 db Urbán kakaós ostya 180g
1 db Forest húsvéti szalvéta
1 db Univer ketchup 470g
1 db Magyar Termék DVD

A Játékban megnyerhető nyeremények részletes leírását a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy darab napi nyereményre, típusonként egy darab heti nyereményre, egy darab ráadás nyereményre, illetve egy darab főnyereményre lehet jogosult.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassák, vagy visszavonják, és azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljanak fel.

 

6.4. Ráadás nyeremény

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db ráadás nyereményt sorsolnak ki, amely 1 db Tefal konyhai robotgép (WIZZO WHITE QB300138).

 

7. Információ a Játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Honlapon, a résztvevő üzletláncok üzleteiben, online hirdetésekben, elektronikus hírlevélben. A teljes részletességű információk és a Játék jelen hivatalos részvételi feltételei a Honlapon érhetőek el. A Játékkal illetve a nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Lebonyolító ügyfélszolgálatát a Játék Időtartama alatt az info@haromamagyartermek.hu e-mail címen. A Szervezők a Játékkal kapcsolatos elsődleges kommunikációs felületnek és minden esetben irányadónak a www.haromamagyartermek.hu honlapot tekintik, így bármely módosítás vagy változás elsődlegesen ezen a felületen érhető el.

 

8.  Adó- és járulékfizetési kötelezettség

A nyereményeket SZJA és egyéb járulék nem terheli. Ugyanakkor a Szervezők vállalják, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Szervezők a nyertes Játékosok nevében és helyettük kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulékot. A főnyeremény ajándékkártya átvételi helyére történő utazás költségei a nyertest terhelik.

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Szervezők és a Lebonyolító kizárólag azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadják el a Pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a Játékban résztvevő Termékek – márkanevet is tartalmazó - megnevezése, illetve a résztvevő üzletláncokban történt feltöltött vásárlás adatai szerepelnek. Abban az esetben, ha a vásárlás helyszínén a vásárlást igazoló blokkon/számlán nem tüntetik fel a vásárolt termékek márkanevét, kérjük kérjen saját nevére szóló, tételes számlát. Számla adatok feltöltésénél a számla számlaszámának első 9 karakterét kell feltölteni az AP kód helyére, és a vásárlás idejének a számlán szereplő időpont kell feltüntetésre kerüljön.

9.2. A Szervezők és a Lebonyolító nyertesség esetén kizárólag azokat a postai úton beküldött eredeti blokkokat/számlákat fogadják el a nyertesség bizonyítására, melynek AP kódja/számlaszáma megegyezik a nyertes pályázat feltöltött vagy beküldött AP kódjával/számlaszámával és egyéb feltöltött vásárlási adataival. Szervezők és Lebonyolító nem fogadnak el tépett, szennyezett, elmosódott illetve bármilyen egyéb okból sérült, megrongálódott blokkot/számlát. Lebonyolító felhívja a figyelmet, hogy a beküldött eredeti blokkok és számlák visszaküldésére nincs lehetőség.

9.3. A Szervezők, illetve azok bármely leányvállalata tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért és esetleges hiányaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A (nyertes) Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti a jótállásra és a szavatosságra vonatkozó szabályok szerint.

9.4. A Szervezők a Játékban nem osztanak szét a jelen részvételi feltételekben felsorolt nyereményeken túlmenően egyéb nyereményt.

9.5. A promóciós anyagok nyomtatási hibáiért a Szervezők, az Adatkezelők és a Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő üzletek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.6. A hamisított Pályázatokban a Játékos vásárlását igazoló blokkok vagy számlák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a promóciós Termék vásárlását igazoló blokkok vagy számlák felületének bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő blokkok és számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervezők döntése az irányadó.

9.7. A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhassák, továbbá publikálhassák vagy ismertethessék a nyertes Játékosok nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiákban, közösségi média felületeken és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertesek a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak nevük és képmásuk nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róluk készült felvételt és fényképeket a Szervezők időbeli-, térbeli-, mód- és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervezők kérésére a nyertes Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.

A Játékosok a regisztrációnál megjelölhetik, hogy hozzájárulásukat adják-e a megjelölt cégek esetén az elektronikus direkt marketing (eDM) levél küldéséhez a jövőben a promóciókkal, illetve egyéb marketing üzenetekkel összefüggően. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék lezárulta előtt, kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervezők a Játék lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait – a Játékos ellenkező rendelkezése hiányában - továbbra is kezelhetik.

9.8. A nyereményeket azok a részvételre jogosult személyek vehetik át, akik olyan eredeti, promócióban résztvevő Termék vásárlását igazoló blokkon vagy számlán szereplő adatokat töltöttek fel a Honlapon, melyet a rendszer azonosított, elfogadott, és érvényesnek minősített.

9.9. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, helytelen szállítási cím megadása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervezők, az Adatkezelők, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

9.10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

9.11. A Játékosok a részvétellel automatikusan és kifejezetten elfogadják a Honlapon megtalálható jelen részvételi feltételeket annak mellékleteivel együtt.

9.12. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen részvételi feltételeket indokolt esetben bármikor, egyoldalúan megváltoztathassák vagy visszavonják.

9.13. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását, illetve kizárja a Játékost a Játékból indokolás nélkül. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

9.14. A fentiek mellett a Szervezőket nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A Szervezőknek a Játékos irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Játékos által a Termékért fizetett összeget. A Szervezők a Pályázatok hiányosságáért, hibájáért, a GLS kézbesítés elmaradásáért, vagy késedelméért semmilyen felelősséget nem vállal.

9.15. Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


Kelt: 2018. február 23.

 

1. sz. melléklet

A Játékban résztvevő termékek listája:

 


 


2. sz. melléklet

 

Főnyeremény:

A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db főnyereményt sorsolnak ki, amely 1 db 150 000 Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékű Hunguest Hotels ajándékkártya.

AJÁNDÉKKÁRTYA feltétel

A HUNGUEST HOTELS Zrt. Ajándékkártya Programja a HUNGUEST HOTELS szállodalánchoz tartozó valamennyi (belföldi és külföldi) szállodára kiterjed.

Az Ajándékkártya tartalmát tekintve Szolgáltatási Utalvány. A megvásárolt kártyával egy jövőbeni, tartalmában pontosan még nem definiált, HUNGUEST HOTELS lánchoz tartozó szálloda által teljesítendő szállodai szolgáltatás (szolgáltatás-csomag) kerül kiegyenlítésre. Az Ajándékkártya kizárólag ezen szolgáltatásokra használható fel, pénzben történő visszafizetésre nincs mód.

HUNGUEST HOTELS Ajándékkártya tulajdonosa lehet minden természetes és jogi személy.

HUNGUEST HOTELS Ajándékkártyák kibocsátása 10, 20, 50 e Ft-os fix címletben történik. A kártyák ezen értéknek megfelelő összeggel kerülnek feltöltésre. Lehetőség van egyedi címletű kártya igénylésére is, a HUNGUEST HOTELS Szobafoglalási és Törzsvendég Centrumban (1061 Budapest, Székely Mihály u. 3. tel./fax: +36 1 481-9150, e-mail: torzsvendegcentrum@hunguesthotels.hu) Az egyedi címletű kártyák költsége kártyánként bruttó 3000 Ft.

Az Ajándékkártyán feltüntetésre kerül:
-    megnevezés: AJÁNDÉKKÁRTYA –
kártya sorszáma
-    névérték

A fix címletű Ajándékkártyák megvásárolhatók a Hunguest Hotels szállodáinak recepcióján, a HUNGUEST HOTELS Szobafoglalási és Törzsvendég Centrumban (1061 Budapest, Székely Mihály u. 3.), ezen az oldalon feltüntetetett partnereinknél, helyszínen történő fizetés ellenében, valamint a honlapunkon online fizetéssel.

Az Ajándékkártyát a vendég fizetőeszközként több részletben is felhasználhatja, az azon lévő összeg erejéig. (A POS terminál által kiállított bizonylaton feltüntetésre kerül a kártyáról még felhasználható összeg, pontegyenleg és a lejárat pontos dátuma).

A számla kiegyenlítéséhez – maximum a számla fizetendő végösszegének erejéig – több Ajándékkártya is beváltható.
Ugyanazon számla rendezéséhez Ajándékkártya és egy Hunguest Törzskártya együttes használata megengedett, de csak abban az esetben, ha a Hunguest Hotels Egyéni és VIP Törzskártyára vonatkozó Üzleti feltételek egyidejűleg teljesülnek. Az Ajándékkártyák a vásárlástól számított 18 hónapig érvényesek. Az Ajándékkártya lejárati ideje az Ajándékkártya megvásárlásakor a vásárlónak átadott slip-en vagy az Ajándékkártya tokon szerepel.

A szálloda az Ajándékkártyát – amennyiben a kártyán már nem maradt pontszám (tehát üres) – fizetéskor a vendégtől bevonja.

A sorszámozott chip-kártyák biztonságosak. Az illetéktelen alkalmazás elkerülése érdekében minden kártyához PIN kód (azonosító kód) tartozik, melyet a vendég a kártyával együtt kap meg.

Fizetéskor ezt a kódot kell megadni a PIN-pad (PIN kód megadására szolgáló billentyűzet) segítségével.

Ajándékkártyával történő fizetésre a kártya megléte és a PIN kód ismerete esetén van csak lehetőség!

A PIN kódot, annak bármely okból fennálló hiánya esetén (elvesztés, elfelejtés, elütés stb.) bruttó 2000 Ft , vagy bruttó 8 Euró kezelési költség ellenében a HUNGUEST HOTELS Szobafoglalási és Törzsvendég Centrum a vásárlás tényének igazolása után (munkanapokon 8.30 - 17.00) pótolja.

A Fix címletű Ajándékkártya esetében a kártya hátoldala nincs aláírva, amikor is a kártyát bármely olyan személy használhatja (beválthatja), akinek a kártya a tulajdonában van és a PIN kódot ismeri.

A megvásárolt Fix címletű Ajándékkártyáról a vendég (vevő) részére az értékesítő hely a vonatkozó jogszabálynak megfelelően „Egyéb pénzügyi szolgáltatás” megnevezéssel ún. ÁFA körön kívüli számlát bocsát ki.

Az Ajándékkártya elvesztését vagy ellopását – a telefonos tájékoztatás mellett – írásban – faxon vagy e-mail üzenetben – kell bejelenteni (HUNGUEST HOTELS Szobafoglalási és Törzsvendég Centrum tel./fax: +36-1-481-9150, e-mail: torzsvendegcentrum@hunguesthotels.hu), az elveszett/ellopott Ajándékkártya sorszámának megadásával. A Szobafoglalási és Törzsvendég Centrum a kártya sorszámát tartalmazó írásbeli bejelentést követő 48 órán belül garantálja a kártya letiltását. Az Ajándékkártya pótlásának díja bruttó 3 000 Ft. Az Ajándékkártya pótlására csak akkor kerülhet sor, ha befizetésre kerül az Ajándékkártya pótlásának díja és bemutatásra kerül az Ajándékkártya megvásárlását igazoló blokk vagy számla. Abban az esetben, ha kártyacserére kerül sor, az új kártyára a régi kártyán lévő fel nem használt összeg, rögzítésre kerül.

Az Ajándékkártya érvényességi idejét annak birtokosa egy alkalommal, a lejárati idő napját megelőzően, a lejárati időtől számított további 12 hónapra a HUNGUEST Hotels Zrt. által meghatározott mindenkori díj egyidejű megfizetése ellenében meghosszabbítathatja. Az érvényességi idő meghosszabbításáért fizetendő díj mértéke megismerhető az Ajándékkártyát értékesítő helyeken, valamint a www.hunguesthotels.com honlapon. Az Ajándékkártya meghosszabbításáért fizetendő díj megfizetésére egyebekben az Ajándékkártya ellenértékének megfizetésére vonatkozó rendelkezések irányadók. Az érvényességi idő meghosszabbítására az Ajándékkártyát értékesítő helyeken kerülhet sor, vagy telefonon a Szobafoglalási és Törzsvendég Centrumon keresztül a hosszabbítási díj megfizetésének megfelelő igazolását követően. Az érvényességi idő meghosszabbításához a PIN kód ismerete szükséges.

Az érvényességi idő (illetve az esetlegesen meghosszabbított érvényességi idő) elteltével az Ajándékkártya érvényét veszti, a továbbiakban fel nem használható. A HUNGUEST Hotels Zrt. az Ajándékkártya érvényességének felhasználás nélküli megszűnése esetén sem téríti vissza az Ajándékkártya értékét, sem részben, sem egészben, illetve semmiféle jóváírást sem teljesít.

Sem SZÉP kártyával, sem Ajándékkártyával nem lehet Ajándékkártyát vásárolni, illetve ilyen módon a címletek átváltása vagy a lejárati idő meghosszabbítása nem megengedett.

Élménykártyát vagy Prémium Élménykártyát, HUNGUEST Hotels Ajándékkártyával is lehet vásárolni.

 

Heti nyeremények:

Hetente 5 db Tefal illetve Rowenta termékek és 1 db 5000 Ft értékű SPAR ajándékkártya (a Játék folyamán összesen 24 db nyeremény) kerül kisorsolásra.


Napi nyeremények:

Naponta 1 db (a Játék ideje alatt összesen 21 db) Magyar Termék ajándékcsomag kerül kiosztásra.  A napi 1 db Magyar Termék ajándékcsomag tartalma összesen 16 db termék:

1 db Ági Nektár lime-menta gyümölcsszörp 0,7l
1 db Biostop élelmiszermoly csapda 2 db-os
1 db Cerbona müzli 200g
1 db Naturaqua szénsavmentes ásványvíz 1,5l
1 db Tere-fere omlós kókuszos keksz 180+20g
1 db Salátamix CD
1 db Globus szuperédes kukorica konzerv 340g/285g
1 db Kométa póló
1 db Mándy-féle boglyas metélt, boglyas cérna, gyufa tészta
1 db Sole Mizo UHT tej 2,8%
1 db Snack libamájas fehérborral 70g
1 db Urbán kakaós ostya 180g
1 db Forest húsvéti szalvéta
1 db Univer ketchup 470g
1 db Magyar Termék DVD


Ráadás nyeremény:
A Szervezők a Játék teljes Időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége között 1 db ráadás nyereményt sorsolnak ki, amely 1 db Tefal konyhai robotgép (WIZZO WHITE QB300138).

A Szervezők a nyereményekkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.

 

3. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató

1.) Adatkezelő:

„MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhelye: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105., cégjegyzékszám: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cg. 11-09-016954, adószáma: 22266851-2-11, képviseletében eljár Benedek Eszter Katalin ügyvezető, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-85038/2015) – a továbbiakban Adatkezelő – 

2.) Az adatkezelés célja:

az Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

3.) Az adatkezelés jogalapja:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a.) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Hozzájárulás közvetlen megkereséshez elektronikus hírlevél útján: a felhasználó a regisztrációnál előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárulását adja a közvetlen megkereséshez.

4.) Az érintettek köre:

a regisztrált felhasználók.

5.) A kezelt adatok köre:

a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email, cookiek).

6.) Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye (kik ismerhetik meg az adatokat):

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a regisztrált felhasználók személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adatokhoz csak az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. A személyes adatok védelmének biztosítására az Adatkezelő biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.) Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges a 2. pontban meghatározott célok megvalósításához, illetve a regisztrált felhasználó tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait adott esetben azután is megőrzi, miután a regisztrált felhasználó felhagyott az Adatkezelő weblapjának használatával. A célok megvalósítását illetve a tiltó nyilatkozat kézhezvételét követően az Adatkezelő a regisztrált felhasználó személyes adatait törli valamennyi rendszeréből. Az Adatkezelő bármikor jogosult törölni a regisztrált felhasználó személyes adatait, illetve a regisztrált felhasználó is jogosult az info@amagyartermek.hu e-mail címre küldve az adatai törlését bármikor kérni, mely kérésnek az Adatkezelő a kérés beérkezését követő kettő munkanapon belül eleget tesz.

8.) A regisztrált felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

A regisztrált felhasználó esetleges további felmerülő kérdéseivel kapcsolatban a(z) info@amagyartermek.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol az Adatkezelő a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon igyekszik minden kérdésre választ adni. Amennyiben azonban a regisztrált felhasználó mégis úgy véli, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Tatabányai Törvényszékhez fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Lábatlan, 2018. 02. 23.